แจ้งฝาก

ฝาก ถอน จะต้องเป็น 100 ถ้วนเท่านั้น ถ้ามีเศษ 10 จะไม่สามารถฝากและถอนได้ เช่น 110 120 150 จะฝากถอนไม่ได้ จะต้องเป็น 100 200 300 เท่านั้นแจ้งฝากหลังเวลา 22.00 น. อาจจะมีการทำรายการล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากระบบ Internet Banking ของบางธนาคารจะปิดให้บริการในบางช่วงเวลา